{{ test }}

Här kan du kontrollera saldo och giltighetstid på ditt presentkort.
Ange Kort ID:
  • Inget kort hittades med detta Kort ID, var vänlig försök igen.
    Klicka här innan du anger nytt kortid
    (Glöm inte bort att klicka på "I'm not a robot/Jag är ingen robot").
(Kort ID hittar du längst upp till höger på baksidan av presentkortet.)
Klicka på knappen Saldo:

Presentkort med Kort ID {{result.cardId.substr(0,4)}} {{ result.cardId.substr(4,4)}}
Kortet har gått ut
Kortet är inte aktiverat ännu
Kortet har ersatts av ett annat
Kortet är spärrat
Kortet är inte giltigt
har saldo {{result.balance}}
Kortet är giltigt till och med {{result.date}}
Kortet var giltigt till och med {{result.date}}

Ny saldofråga